Beleco - Institut aplikované ekologie

Najdete nás na Facebooku

Workshop

Beleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příle?itosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy ?ádostí a? po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zaji??ujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i ?patné praxe.

Více o této aktivitě

?iroká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální ře?ení pro firmy, které jsou odpovědné vůči ?ivotnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Beleco působí v oblasti ochrany přírody, výzkumu, osvěty a vzdělávání od roku 2004.
Naše činnost je založena na profesionálním a zodpovědném přístupu týmu specialistů s důkladnou znalostí věci.

 

Úvodní stránka