Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Realizujeme populárně naučné kampaně a eventy, kdy širokou veřejnost seznamujeme s aktuálními tématy české ochrany přírody a ekologickými procesy v krajině. Pořádáme exkurze v terénu, naučné přednášky, webináře či praktické workshopy. Připravujeme výukové podklady pro pedagogy.

Aktuální projekty

Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci

Pojďme si ukázat, co vše pomáhá přírodě opuštěných vojenských prostorů! Bývalé vojenské prostory představují významná centra biodiverzity v současné krajině. Pro zachování jejich pestré přírody je však nezbytné zajistit vhodné disturbance,...

Přečíst celé


Realizované projekty

Příběhy české přírody

Projekt Příroda, koho to zajímá? si klade za cíl prostřednictvím intenzivní kampaně s názvem „Příběhy české přírody" atraktivní a srozumitelnou formou představit široké veřejnosti...

Přečíst celé

Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to především na učitele základních a středních škol, vzniknou vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních

Přečíst celé

Voda pro život

Vyzvali jsme studenty českých středních škol, aby připravili projekty týkající se ochrany vodních zdrojů v okolí jejich bydliště nebo školy a uskutečnění pěti nejlepších jsme financovali.

Přečíst celé

Ekozóna - život ve vodě

V zátoce Vřesná na Lipně jsme využili především zahraniční inspiraci a vyzkoušeli jednoduché opatření pro podporu výskytu ryb, obojživelníků a ptáků.

Přečíst celé