Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Popularizace a osvěta

Věnujeme se popularizaci odborných poznatků v ochraně přírody, vzdělávání odborné i široké veřejnosti, propagaci příkladů dobré praxe a spolupráci s odpovědnými firmami na projektech zaměřených na udržitelnost vůči životnímu prostředí v rámci jejich podnikání.

Odborná veřejnost

Organizujeme exkurze za příklady dobré a špatné praxe v české ochraně přírody, pořádáme vzdělávací kurzy a semináře týkající se odborné biologie a ekologie či tzv. soft-skills potřebných pro práci ochranáře. Vědecké poznatky vydáváme v odborných publikacích či článcích, popř. je sdílíme na odborných konferencích a workshopech.

Široká veřejnost

Realizujeme populárně naučné kampaně a eventy, kdy širokou veřejnost seznamujeme s aktuálními tématy české ochrany přírody a ekologickými procesy v krajině. Pořádáme exkurze v terénu, naučné přednášky, webináře či praktické workshopy. Připravujeme výukové podklady pro pedagogy.

Odpovědné firmy

V úzké spolupráci s firmami navrhujeme a realizujeme optimální environmentální řešení v rámci jejich udržitelných strategií vůči životnímu prostředí. Sdílíme odborné know-how účastí na odborných konferencích a workshopech zaměřených na udržitelné podnikání firem. Přinášíme poznatky příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí.

 

Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci

Pojďme si ukázat, co vše pomáhá přírodě opuštěných vojenských prostorů! Bývalé vojenské prostory představují významná centra biodiverzity v současné krajině. Pro zachování jejich pestré přírody je však nezbytné zajistit vhodné disturbance,...

Přečíst celé