Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpořené projekty

Prezentace výstupů

Seznamte se s prezentací podpořených projektů a podívejte se na proběhlé aktivity:

Realizované projekty

Záchrana hořečku nahořklého - ZO ČSOP Klenice

V letošním roce se při monitoringu podařil potvrdit výskyt několika jedinců hořečků nahořklých, kteří zde byli naposled zaznamenáni v roce 2005.

Přečíst celé

Propagace záchranného programu užovky stromové - ZO ČSOP Veronica

Bude vystaveno vzorové líhniště pro užovku stromovou s informační tabuli, která bude veřejnosti informovat o ochraně užovky stromové.

Přečíst celé

Rysí příběhy - ALKA Wildlife

Cílem projektu Rysí příběhy je přiblížit lidem život konkrétních rysů z jižních a západních Čech a tím je motivovat k ochraně tohoto druhu.

Přečíst celé

Sysli na vinici - ALKA Wildlife

Projekt je zaměřen na ochranu a osvětu sysla obecného v prostředí vinic. Celý koncept je založen na udělování ochranné známky „Sysli na vinici

Přečíst celé

Podpora informovanosti veřejnosti v rámci programu péče o bobra evropského v pilotním území jižní Moravy - Dúbek Rohatec, z. s.

Projekt se věnuje úzké spolupráci s obyvateli obcí a měst v pilotním území, kde bobr dlouhodobě působí. Hlavním cílem je podnítit skutečný zájem místních obyvatel o bobra.

Přečíst celé

Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou - Spolek Zamenis

Poohří je jednou z pouhých tří oblastí výskytu druhu a navíc se zde vyskytuje naše jediná izolovaná populace užovky stromové, čímž nabývá nadnárodního významu.

Přečíst celé

Poznejte nejohroženější českou žábu - HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

Poznejte nejohroženější českou žábu - HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

Přečíst celé

Ochrana velkých šelem v České republice - Hnutí DUHA Olomouc

Projekt reaguje na aktuální situaci související s návratem vlka obecného a dalších velkých šelem do České republiky.

Přečíst celé

Chceme dropy zpět – Česká společnost ornitologická

Mezi hlavní důvody současného vymizení hnízdící dropí populace na Znojemsku patří změny v zemědělském hospodaření, zejména kolaps živočišné výroby a s tím spojený úbytek ploch s vojtěškou, a nadměrné rušení. Jedním z cílů projektu je proto ukázat...

Přečíst celé

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.