Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Grantová výzva - výsledky hodnocení

Výsledky hodnocení

 

Hodnotící komise ukončila výběr projektů, které se přihlásily do grantové výzvy projektu Propagace záchranných programů. Projekty hodnotili zástupci AOPK, MŽP a Beleca. Ze třinácti přihlášených projektů bylo k podoře doporučeno devět. Celkové výsledky hodnocení si můžete stáhnout níže na této stránce.


V tomto kole hodnocení jsme vyčerpali celou částku určenou k podpoře projektů (840 000 Kč), ukončujeme proto příjem žádostí.

Úspěšným žadatelům blahopřejeme. Všem děkujeme za jejich zájem i úsilí, které přípravě projektů věnovali.

 

S podpořenými projekty Vás budeme seznamovat na stránkách Beleca v sekci - Podpora projektů.

 

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.