Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Propagace záchranného programu užovky stromové - ZO ČSOP Veronica

Propagace záchranného programu užovky stromové - ZO ČSOP Veronica

V areálu závodu Klouboucká lesní a.s. v Bylnici (pila a dřevosklad) vystavíme vzorové líhniště pro užovku stromovou. K tomto líhništi umístíme informační tabuli, která bude veřejnosti (jezdící pro cyklostezce i zákazníky pily) informovat o ochraně užovky stromové a předvede jedno konkrétní opatření (dle záchranného programu). Místním lidem, zejména zaměstnancům pily, chceme ukázat, že užovek není třeba se bát. Turisty a návštěvníky pak upozornit, že se zde mohou setkat s tvorem, jakého jinde sotva najdou, protože u nás žije již jen na několika málo místech.


Aktivity, výsledky a výstupy projektu
Hlavním výstupem projektu byla instalace líhniště a naučného panelu. Dalším výstupem bude získání dalších informací o výskytu a rozmnožování užovek stromových v CHKO Bílé Karpaty. První ohlasy z řad vedení Kloboucké lesní i zaměstnanců jsou kladné. Je sympatické, že firma umístila na panel svoje logo s heslem „Na přírodě nám záleží nejvíce", které si navrhl sám majitel firmy.
Ve spolupráci s Klobouckou lesní a. s. plánujeme pokračovat i nadále. V létě příštího roku chceme pomocí dotazníku mezi zaměstnanci zjišťovat, jak se vyvíjí jejich vztah k užovce stromové a její ochraně.
Monitoring výskytu užovek v následujících letech ukáže, zda a jak hadi líhniště využívají.
Na základě zkušeností z jiných míst na jižní Moravě očekáváme, že do sledování užovek se aktivně zapojí i turisté a návštěvníci. Prostřednictvím informační tabule je vyzýváme, aby posílali informace o výskytu užovek, ideálně i s fotkou.

 

unnamed3.jpg unnamed3.jpg
unnamed2.jpg unnamed2.jpg
unnamed.jpg unnamed.jpg