Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Poznejte nejohroženější českou žábu - HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

Poznejte nejohroženější českou žábu - HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

Projekt reaguje na lhostejnost až negativní vnímání záchrany ropuchy krátkonohé ze strany některých lidí. Nezájem a neinformovanost chceme řešit takovou formou propagace, která by zaujala co nejširší okruh lidí. Jedná se o vytvoření videospotu, který může být na různých webech, rozšíření webu o záchranném programu druhu, vydání informačního letáku a lentikulární kartičky (pomůcky při určování druhu), programy ve školách a prezentování, jak využít aplikaci a web BioLog a web BioLib při sledování výskytu druhů. Chceme dosáhnout zvýšené propagace záchranného programu a zlepšení informovanosti široké veřejnosti i zástupců těžeben, pozitivně ovlivnit veřejné mínění a zapojit co nejvíce lidí do sledování výskytu.


Aktivity, výsledky a výstupy projektu


• V rámci projektu byly vytvořeny propagační letáky, rozšířené webové stránky, videospot a  lentikulární kartičky. Všechny materiály budou k dispozici při akcích organizovaných Herpetou a mohou být poskytnuty i na další akce týkající se nejohroženější české žáby pořádané jinými organizacemi.


• Vznikl nový výukový program nazvaný Nejohroženější žába v ČR. V rámci projektu se ho zúčastnily děti v přírodovědném táboře na Prachově, ve školách ZŠ Kněžice, ZŠ Běrunice, ZŠ Na Beránku v Praze, ZŠ v Praze Krči a v mateřských školkách MŠ Kukučínova v Praze, MŠ Volanice, MŠ Žlunice. S ropuchou krátkonohou se tak seznámilo celkem 270 dětí a pedagogů.


• Proběhla exkurze na lokalitu ropuchy krátkonohé a ropuchy zelené - pískovna Obruby, které se zúčastnilo 26 dětí a 4 dospělí.


• Propagační akce s názvem Zelení i hnědí akrobati se uskutečnila v rámci festivalu Jičín město pohádky. Šlo o krátký programu o obojživelnících, kterého se zúčastnilo 602 dětí jičínských MŠ a ZŠ spolu s doprovázejícími pedagogy. Učitelé zde získali nabídku programů pro své školy, ve které figuruje i program speciálně zaměřený na ropuchu krátkonohou.


• Aktuální informace o ropuše krátkonohé, její ochraně a o přípravě záchranného programu byly prezentovány na přednáškách v Miletíně, Sedmihorkách, v rámci prodloužených víkendů o letních prázdninách v Muzeu přírody Český ráj, při podzimním Žabím běhu v Prachově a pro rodiče a děti při akci „noční výsadek" pořádané spolkem Cipísek v Kovači.

 

Další informace a materiály jsou k dispozici na webu.

 

Poznejte nejohroženější českou žábu - HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů