Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpora informovanosti veřejnosti v rámci programu péče o bobra evropského v pilotním území jižní Moravy - Dúbek Rohatec, z. s.

Podpora informovanosti veřejnosti v rámci programu péče o bobra evropského v pilotním území jižní Moravy - Dúbek Rohatec, z. s.

Oblast dolního toku řek Moravy a Dyje je bobrem evropským nejdéle znovuosídleným územím v ČR. Jádro zde tvoří tři evropsky významné lokality Niva Dyje, Soutok-Podluží a Strážnická Morava. Tyto EVL patří do tzv. Zóny Adiferencované ochrany bobra evropského, která vychází z platného programu péče o tento zvláště chráněný druh. Jde o území, kde má ochrana bobra prioritu a k zásahům do jeho populace a biotopu by mělo docházet jen ve výjimečných případech. Zároveň se však jedná o území s tradičním lesnickým a zemědělským hospodařením, kde dlouhodobě dochází k překryvu prostorové niky bobra s potřebami místních obyvatel, což nutně vede ke vzniku konfliktních situací. Předkládaný projekt s názvem Podpora informovanosti veřejnosti v rámci programu péče o bobra evropského v pilotním území jižní Moravy se věnuje úzké spolupráci s místními obyvateli obcí a měst v pilotním území, kde bobr dlouhodobě působí. Hlavním cílem je podnítit skutečný zájem místních obyvatel o bobra jako jejich staronového souseda a motivovat je k hledání dlouhodobě udržitelného řešení vznikajících konfliktních situací, které by uspokojilo jak člověka, tak potřeby bobra evropského a zároveň dostatečně respektovalo platné právní prostředí v ČR.


Aktivity, výsledky a výstupy projektu


http://brno.idnes.cz/spolek-spustil-projekt-na-podporu-bobru-ff1-/brno-zpravy.aspx?c=A161024_152119_brno-zpravy_vh


www.5plus2.cz/?e=MF-BRECLAV&d=21.10.2016#strana=4


breclavsky.denik.cz/zpravy_region/bobr-jako-soused-lidi-na-breclavsku-detem-ho-priblizi-i-skolni-zavod-20161018.html

 

Naučný web http://www.bobrevropsky.cz/

 

index.jpg index.jpg
4.JPG 4.JPG
3.JPG 3.JPG
2.JPG 2.JPG