Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci

Pojďme si ukázat, co vše pomáhá přírodě opuštěných vojenských prostorů!

Bývalé vojenské prostory představují významná centra biodiverzity v současné krajině. Pro zachování jejich pestré přírody je však nezbytné zajistit vhodné disturbance, podmiňující přežívání těch nejvzácnějších organismů vázaných na raně sukcesní stanoviště.

Specifikem péče o opuštěné vojenské prostory je silná vazba mezi ochranářskými aktivitami a místní veřejností. Je to dáno jak polohou území v běžné kulturní krajině, kdy cvičiště slouží jako místa k procházkám či sportovním aktivitám, tak charakterem potřebných disturbancí, jež lze velmi dobře zajistit formou komerčních a zájmových aktivit místních i přespolních obyvatel (typicky např. motokros, jízdy vyřazenou armádní technikou či pastva). Tato skutečnost představuje mimořádnou příležitost pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti managementu, neboť do hry vtahuje i jiné motivace než čistě ochranářské. Aktivní zapojení místní veřejnosti do péče o dotčená území také vytváří silný a srozumitelný příběh a přispívá tak k tvorbě pozitivního obrazu současné ochrany přírody.


Cíl projektu: Podpora populace vzácných a ohrožených druhů v bývalých vojenských prostorech Načeratický kopec a Pánov v Jihomoravském kraji a zvýšení povědomí místní veřejnosti o významu těchto území pro biodiverzitu a smyslu realizovaných opatření.

 

Za tímto účelem bude v obou územích uspořádána dvoudenní akce „Dny otevřených stepí", organicky propojující vlastní realizaci managementu s různorodým osvětovým programem pro veřejnost.


Doba realizace: 2018


Kontaktní osoba: Jiří Koptík

 

Financování: grant MŽP ČR pro NNO, program LIFE

 

Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci