Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Technical and Scientific Support Actions in relation to the implementation of the 92/43 Habitats and 79/409 Birds Directives

V rámci konsorcia Natura 2000 Group sloužící pro Evropskou komisi jako odborný konsultant se v tomto projektu pracuje na výběru druhů pro evropské záchranné programy, na hodnocení příspěvku NATURY 2000 k stavu z hlediska ochrany chráněných přírodních fenoménů a na posuzování stížností.

 

V rámci spolupráce s mateřskou organizací na Slovensku se Daphne ČR účastní prací v rámci konsorcia Natura 2000 Group, které pro Evropskou komisi plní roli odborných konzultantů. Konkrétně se pracuje na výběru druhů pro evropské záchranné programy a na zpracování prvního příkladu, na zhodnocení příspěvku Natury 2000 ke stavu z hlediska ochrany chráněných přírodních fenoménů a na posuzování stížností, které byly Evropské komisy podány na nedodržování práva plynoucího z evropských směrnic na ochranu přírody.

 

Doba realizace: 2008

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz