Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Posouzení využitelnosti okrajových metod managementu pro účel ekonomických nástrojů určených k podpoře biodiverzity

Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky).

Studie zkoumá možnosti zahrnout mezi opatření využívaná v ochraně přírody takové managementové metody, které v současné době v České republice využívána nejsou, a na které se nevztahují využitelné dotační tituly. Jedná se o metody, jakými jsou například vypalování rozsáhlejších ploch nebo disturbance půdy pomocí těžké techniky za účelem změny kvality biotopu z hlediska ohrožených součástí ekosystémů a podpory druhové diverzity. Studie zpracovaná pro Ministerstvo životního prostředí.

 

Doba realizace: 2007

 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz