Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Natura 2000 - podklady pro biogeografický seminář

Biogeografický seminář je setkání zástupců Evropské komise, státní správy, nevládních organizací a nezávislých odborníků, na kterém se hodnotí dostatečnost seznamů lokalit, které jsou navrženy členským státem pro vytvoření evropské síťě chráněných území Natura 2000. V rámci našich aktivit v neformálním sdružení nevládních organizací Koalice pro Naturu 2000 jsme připravovali mapové podklady.


Na vytvoření těchto podkladů se významnou částí podíleli zejména následující členové Koalice pro Naturu 2000: SEV Ametyst, ČSB, ZO ČSOP Veronika.


mapách jsou vyznačeny: výskyt předmětu ochrany, lokality obsažené ve vládním návrhu a lokality navrhované nevládním sektorem k doplnění. V případě biotopů i ty fytogeografické okresy ČR, kde nevládní návrh doporučuje doplnit větší podíl lokalit než obsahuje stávající návrh.


Další informace:

 

Doba realizace: 2005 - 2006

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Záboj Hrázský