Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Zhodnocení rybích společenstev ve vodních plochách a vodotečích v CHKO Labské pískovce

Zhodnocení rybích společenstev ve vodních plochách a vodotečích v CHKO Labské pískovce

Hlavním cílem této studie, realizované v roce 2013, bylo stanovení režimu a návrhu opatření na zlepšení či zachování stavu s ohledem na biotu vázanou na toto vodní prostředí, stanovení vhodného managementu, způsobů obnovy vodních ploch a mokřadů s ohledem na ZCHD rostlin a živočichů.

 

V rámci ichtyologických průzkumů byly zhodnoceny rybí obsádky a v případě výskytu cenných či nevhodných druhů byla navržena příslušná opatření pro jejich podporu či eliminaci.

 

 

Zadavatelé: CHKO Labské pískovce

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz