Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše

V letech 2012 - 2013 proběhlo mapování na tocích v území EVL Krkonoše, které mělo přispět k poznání areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v zájmovém území. Práce byla provedena za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+ projektem LIFE CORCOTNICA  (LIFE11 NAT/CZ/490). Na základě výsledků výzkumu bude na tuto etapu projektu LIFE CORCONTICA navazovat další akce v podobě návrhu a realizace revitalizačních opatření, zprůchodnění zájmových příčných překážek a případná repatriace.

 

Na základě výsledků průzkumu areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území EVL Krkonoše lze konstatovat (průzkum proveden celkem na 52 profilech), že životaschopné populace vranky obecné se vyskytují na cca 68 km úsecích toků na území EVL Krkonoše (viz obrazová příloha).

 

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše