Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Odborná účast v projektu Implementace a podpora environmentálního acquis zaměřeného na ochranu přírody - fáze II

Odborná podpora činnosti Evropské komise v oblasti ochrany přírody: Analýzy aplikovatelnosti tuzemských a evropských právních předpisů.

 

V Rumunsku se J. Dušek v letech 2008-2009 podílel na implementaci evropských směrnic zaměřených na ochranu přírody. Hlavním úkolem bylo možné nastavení principů monitoringu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť.

 

Doba realizace: 2008 - 2009

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz