Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného (Carassius carassius)

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného (Carassius carassius)

V rámci projektu byl proveden průzkum vybraných tůní v NP České Švýcarsko a blízkém okolí. Cílem bylo nalézt vhodné zdrojové lokality s původní populací karase obecného a jeho rozšíření do dalších vytipovaných tůní na území parku. Celkem byly vytipovaný 2 lokality, odkud byly v letech 2013-2014 transferováni karasi do předem připravených tůní. V zájmových tůní, jež byly vytipovány pro vysazení karase obecného bylo ověřeno, zda se zde nevyskytují nežádoucí populace nepůvodního a invazního karase stříbřitého. Karasi obecní tak byly vysazení celkem do dvou předem připravených tůní v NP.