Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

Na jaře roku 2009 byl zahájen projekt revitalizace rašelinišť v Krušných horách, jehož cílem je obnova přírodních stanovišť v minulosti negativně ovlivněných nevhodnými zásahy lidské činnosti. Realizaci projektu zajišťuje Daphne ČR - Institut aplikované ekologie (dnes Beleco), ve spolupráci s občanským sdružením Ametyst, za finanční podpory generálního partnera projektu NET4GAS, s. r. o.. Připravují a realizují revitalizaci tří krušnohorských rašelinišť: Cínovecký hřbet, U Jezera a Hora sv. Šebestiána.

 

Projekt revitalizace Krušnohorských rašelinišť vychází z potřeby obnovy původních stanovišť, která jsou cenná přírodní místa mající nezastupitelný význam jako zásobárny vody i jako biotopy řady ohrožených a vzácných organismů. Projekt navazuje na předchozí aktivity revitalizací jiných organizací, které probíhají již řadu rašelinišť v Krušných horách.

 

Revitalizace rašelinišť probíhá zrušením funkce odvodňovacích systémů, což je relativně jednoduché opatření, jehož účinnost byla ověřena na řadě lokalit v Krušných horách. Jedná se o různé typy přehrážek výšky od 20 centimetrů do 2 metrů, které jsou v dostatečném počtu instalovány do odvodňovacích kanálů. Postupem času dochází k zaplavení širšího okolí přehrážky a zazemnění celého kanálu.

Cíl projektu:

Předpokládá se, že realizací projektu vznikne krajinářsky, biologicky i vodohospodářsky cenné území plné života. Zkušenosti z realizace projektu budou předávány dalším zájemcům a doufejme, že podnítí zájem o lokality tohoto typu u široké veřejnosti.

 

Doba realizace: 2009 - 2013

 

Kontakt: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

 

 

Více informací o projektu najdete na www.blizprirode.cz

Generálním partnerem projektu je NET4GAS, s. r. o. (dříve RWE Transgas Net, s.r.o.).