Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

V rámci území NP Českého Švýcarsku nebyly nalezeny zdrojové populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které by bylo vhodné využít pro rozšíření do zájmových částí povodí. Pro repatriaci byly v první fázi v roce 2013 využity ryby s blízké části povodí Jílovského potoka z Liboucheckých rybníčků, kdy bylo transferováno téměř 200 jedinců do předem vybraných tůní na území NP České Švýcarsko. V druhém kole repatriace v roce 2014 byly pro repatriaci využity ryby ze stejného povodí a to přímo z Jílovského potoka, kde se nachází početná populace střevlí. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců do další tůně na území NP České Švýcarsko. Momentálně se tedy na území parku nachází dvě lokality s výskytem střevle potoční.