Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpora repatriačního programu lososa obecného (Salmo salar)

Jedním ze základních ochranných opatření na podporu druhů v Českém Švýcarsku je  participace na repatriačním programu lososa obecného. Aktivní podpora je zaměřena na osvojení metody inkubace oplodněných jiker lososů v toku zvané „Cocooning" a na vysazování uměle odchovaných juvenilů do samotné řeky Kamenice.

Vysazování juvenilů lososa obecného (Salmo salar)

Tato aktivita navazuje na již několik let probíhající projekt vysazování juvenilů lososa obecné do řeky Kamenice a jejich přítoků. V rámci projektu je do toku vysazeno každoročně 9.000 juvenilů lososa obecného. Použitý genetický materiál pochází z povodí řeky Lagan. Tato oblast byla již v minulosti v rámci projektu vyhodnocena jako vhodný zdroj genetického materiálu.

Inkubace oplodněných jiker lososa obecné (Salmo salar) v toku řeky Kamenice

V roce 2014 bylo poprvé vyzkoušená metoda inkubace lososích jiker v toku Kamenice ve speciálních inkubačních schránkách. Inkubováno bylo celkem 10.000 ks jiker ve stádiu viditelných očních bodů. Po otevření schránek byla úspěšnost metody odhadnuta na téměř 95 %. Do toku tedy bylo vypuštěno cca 9.500 juvenilů lososa obecného jež dokončili svůj vývoj přímo v řece Kamenici. Klíčovou roli může tento způsob inkubace hrát také při vývoji jiker a vzniku tzv. „homingu", jež slouží k navigaci dospělých lososů z moře zpět do míst vykulení za účelem reprodukce. Použitý genetický materiál pochází z povodí řeky Lagan, stejně jako u vysazovaných juvenilů.

 

V roce 2016 byly opět nainstalovány inkubační boxy s jikrami lososa obecného. Účelem inkubace je především ověření nejvhodnější metody v podmínkách povodí řeky Kamenice v NP České Švýcarsko. V tomto roce byly instalovány dva druhy inkubátorů. Jedná se o dnové inkubátory, které jsou instalovány do dna řeky a jeden plovoucí inkubátor. Plovoucí inkubátor by měl být odolnější vůči usazování jemného sedimentu uvnitř boxu, ovšem oproti dnovým schránkám je náročnější na průběžné kontroly.

 

O programu v médiích: