Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpora populace lipana podhorního (Thymallus thymallus)

Podpora populace lipana podhorního (Thymallus thymallus)

V rámci projektu byla vyzkoušena inkubace jiker v toku ve speciálních inkubačních boxech na jikrách lipana podhorního. Tato metoda byla odzkoušena ve dvou fázích. Poprvé v roce 2013 byly do schránek umístěny čerstvě oplodněné jikry (10.000 ks). Tato inkubace se ukázala být jako neúčinná, téměř všechny jikry byly po otevření boxů mrtvé. V roce 2014 byly do schránek umístěny jikry ve stádiu viditelných očních bodů opět ve stejném množství. Úspěšnost inkubace byla po otevření odhadnuta na cca 65 %. Do řeky Kamenice tak bylo v roce 2014 vypuštěno 6.500 juvenilů lipana podhorního. Metoda se ukázala jako účinná pouze v případě inkubace jiker ve stádiu viditelných očních bodů.