Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme realizaci záchranného programu pro perlorodkou říční. Spolupracujeme na celé řadě opatřeních od péče o biotop, přes výzkum, až po osvětové aktivity.

Aktuální projekt

„Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

  Projekt je zaměřen na zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitu vodního prostředí. Hlavními vybranými indikátory kvality vodních systémů jsou perlorodka říční a vranka obecná. Jedná se o druhy nejčistších vodních toků se...

Přečíst celé

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Hlavním cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populaci perlorodky říční v povodí Vltavy nad Lipenskou vodní nádrží formou přímých opatření a zlepšení stavu jejího biotopu.     O projektu Ochrana perlorodky...

Přečíst celé

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území NATURA 2000

  Cíl a obsah projektu: Projektový záměr je součástí komplexu osvětových opatření, které se realizují v rámci Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR. Cílem je oslovit veřejnost a vzbudit zájem o druh in situ...

Přečíst celé


Realizované projekty

 

Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční

Cílem projektu Studie proveditelnosti je příprava technických podkladů pro řešení situace na nejrizikovějších lokalitách, ve kterých se vyskytuje kriticky ohrožená perlorodka říční.

Přečíst celé

Ochrana populace perlorodky říční před komunálním znečištěním v klíčové lokalitě Blanice

Projekt řeší část záchranného programu pro perlorodku říční pod obcí Arnoštov, která leží v horní části povodí řeky Blanice na Prachaticku, tohoto druhu nejvýznamnější lokality v České republice.

Přečíst celé

Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to především na učitele základních a středních škol, vzniknou vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních

Přečíst celé