Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko

V září 2018 bude odstartován projekt na podporu repatriace kriticky ohroženého druhu lososa obecné. Na území národního parku České Švýcarko bude ročně podobu pěti let inkubováno 100.000 kusů jiker ve speciálních plovoucích schránkách. 

 

Inkubace jiker přímo v mateřském toku má vliv na kvalitu a kondici plůdku a utváření tzv. homingu. Homing je vlastnost, která umožňuje dospělým rybám návrat za účelem rozmnožování do mateřských řek. Utváření homingu u lososa probíhá již při vývoji zárodku v jikře. Inkubační schránky s jikrami ve stádiu viditelných očních bodů jsou uloženy v mateřském toku od přelomu ledna/února cca 4 měsíce, na konci tohoto období se kulí plůdek, který ve schránce tráví žloutkový vak - poté je vypouštěn do řeky. Projektu předcházelo důkladné testování různých typů inkubačních schránek a osvojení metody inkubace v období  2014 - 2017.

 

Období realizace projektu: 1. září 2018 - 31. prosince 2023

 

Rozpočet projektu: 5.154.469 Kč

 

Zdroj financování projektu:

85 % - Operační program životní prostředí 2014 - 2020

15% - vlastní zdroje

 

Cíle projektu:

Zajištění metody inkubace jiker lososa obecného v podmínkách řeky Kamenice.

Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného v labském říčním systému.

Osvěta veřejnosti.

 

Lokalizace projektu: Ústecký kraj - NP České Švýcarsko - povodí řeky Kamenice

 

 

Koordinátor projektu:

 

RNDr. Jiří KŘESINA

jiri.kresina@beleco.cz

+420 722 948 352