Facebook Twitter Instagram
 EN

Informace o druzích

přástevník kostivalový

Přástevník kostivalový je v Česku hojný na místech, které jsou vhodné pro jeho život - světlé lesy a lesní okraje v suchých a teplých oblastech.  Patří mezi můry, takže je to motýl noční, ale často ho potkáme i ve dne. Živí se a vyvíjí na velkém množství druhů rostlin, není specialitou jako mnoho jiných motýlů. Pode Směrnice o stanovištích je to prioritní druh, který si v Evropě zaslouží speciální ochranu.

prstnatec bezový

Prstnatec bezový se vyskytuje na loukách, pastvinách a křovinatých stráních. Tato orchidej vytváří dvě barevné formy - žlutou a červenou, výjimečně se objeví i přechodná růžová verze. Na jedné lokalitě se mohou objevit obě, přičemž žlutá je běžnější a většinou vykvétá dříve než červená. V Česku je to silně ohrožený druh chráněný zákonem. Ohrožuje ho především zarůstání luk.

smil písečný

Smil písečný je keřík rostoucí na písčitých půdách. Používá se v lidové medicíně, slouží především k řešení problémů trávicí soustavy, a to včetně žlučníku a jater. Můžeme ho potkat na zahrádkách, divoký smil ale patří k silně ohroženým druhům a je chráněn zákonem.

koniklec velkokvětý

Koniklec velkokvětý je symbolem jara v teplých oblastech Moravy, i když výjimečně může vykvést i na podzim. Kvete tak brzy, že mu ani nestihnou narůst listy, ty se objevují až po odkvětu. Z květu v té době je vlasatá koule, rovněž dobře poznatelná. Roste na prosluněných stanovištích. U nás je silně ohrožený a chráněný zákonem.

soumračník žlutokřídlý

Soumračník žlutokřídlý je kriticky ohrožený motýl, který se vyskytuje na stepních lokalitách, které musí být zarostlé nějakým množstvím keřů. V tomto je údržba lokalit, kde se vyskytuje, velmi náročná. Housenky se živí pouze na trávě jménem válečka prapořitá. Když se housenka koncem léta vylíhne z vajíčka, ihned si upřede kokon, ve kterém přezimuje. Žrát začne až na jaře.

modrásek kozincový

Modrásek kozincový se vyskytuje ve stepních a lesostepních lokalitách, nebo třeba na železničních náspech nebo ne příliš využívaných pastvinách. Potřebuje to správné množství křovin - ani málo, ani moc. V Čechách se dnes vyskytuje jen ve třech lokalitách, z toho ve dvou vojenských prostorech, na jižní Moravě je hojnější.

vřetenuška pozdní

Vřetenuška pozdní je naší nejvzácnější vřetenuškou, v červeném seznamu ohrožených druhů je uvedena v kategorii ohrožená. Létající dospělce můžeme zahlédnout během prázdnin. Kladou vajíčka na máčku ladní neboli rolní.

kavyl vláskovitý

Kavyly jsou trávy, které rostou na stepích, které se dobře poznají podle toho, že květenství vypadají jako pera ptáků. Kavyl vláskový je u nás nejběžnějším druhem této skupiny. Tento druh má chlupaté i listy. Vytváří husté trsy na úbočích kopců v teplých oblastech.

kozinec rakouský

Kozinec rakouský je bobovitá rostlina, tedy je příbuzný hrachu nebo čočce. Roste na suchých výslunných stráních. Jedná se o kytku, která napůl leží a napůl stojí - lodyhy jsou rozprostřené po zemi a jen části z nich směřují vzhůru. Tyto části kvetou. Je zákonem chráněný jako silně ohrožený.

vstavač kukačka

Vstavač kukačka má zvláštní jméno jak v češtině, tak latině. Překlad jeho latinského jména je šašek, protože květ připomíná šaškovské čapky. Kdysi patřil mezi naše nejběžnější orchideje, dnes je častější jen v Pošumaví, předhůří Karpat a horním Podyjí. V červeném seznamu je uveden jako kriticky ohrožený, podle zákona je chráněn jako silně ohrožený. Z hlíz některých druhů vstavačovitých se připravuje nápoj jménem salep, což vede k devastaci populací těchto rostlin.

pakudlanka jižní

Pakudlanka jižní má podobně jako kudlanka z předních končetin vytvořené lapací zařízení, kterým loví hlavně mouchy. Naší zemí prochází severní hranice jejího rozšíření, vyskytuje se jen na jižní Moravě (v Čechách byla jednou nalezena u Litoměřic). Celkem běžná je v NP Podyjí, v NPR Váté písky zřejmě již vymřela. Je chráněná jako kriticky ohrožený druh.

kobylka révová

Kobylka révová je robustní kobylka měřící až 3 cm. Tykadla jsou zhruba dvakrát delší než tělo. Žije na keřích, mezi kterými přebíhá, neboť má zakrnělá křídla. Vyhledává především samostatně rostoucí stromy a keře. Je dravá, loví menší bezobratlé. Není chráněná, ale ubývá, neboť v krajině je stále méně a méně lesostepí, kde by mohla přebývat.

majka obecná

Majka obecná žije v teplých stepních oblastech. Měří až 5 cm a  neumí létat. Všechny naše majky jsou zákonem chráněné. Kdysi je využívali traviči, protože vylučují kantaridin, který je v už v množství 30 mg pro člověka smrtelný.

pěnice vlašská

Pěnice vlašská je taková zmenšená kukačka, alespoň co se vzhledu týče. Hnízdo si ale staví sama a sama se stará o mláďata. Obývá prosluněné stráně s rozptýlenými keři, ale nesmí jich být moc. Je zákonem chráněná jakožto ohrožená.

vřes obecný

Vřes obecný dal jméno i jednomu z krajinných typů - vřesovištím, kde tvoří dominantní rostlinu. Je to 20 - 50 cm vysoký keřík, který dobře prospívá i v místech, kde se pase dobytek, a kde to často hoří. Do životního cyklu vřesovišť oheň přímo patří - semena nejlépe klíčí na místech, která prošla požárem.

dudek chocholatý

Dudek chocholatý je nápadný jak svým pankáčským čírem, tak černobílými křídly a ocasem. Má velmi typický hlas, od kterého je odvozené i jeho latinské jméno - hupupupu (to jméno je Upupa). Kdysi jsme ho mohli často potkávat, jak se vznáší nad pastvinami, kde hledal něco k snědku, tu nějakou housenku, tu mravence a občas ještěrku. Dnes je bohužel ohrožený, především díky zarůstání a opouštění krajiny. Bydlí v dutinách starých stromů. 

ťuhýk obecný

Ťuhýk obecný je sice menší než kos, ale je to velký lovec, čemuž napovídá jeho zobák. Je schopen ulovit velkého brouka, myš i ještěrku. Samci se často svými úlovky chlubí, vyvěšují je v okolí hnízda na trnité keře, aby samičkám ukázali, jací jsou kabrňáci. Je chráněn jako ohrožený, jeho početnost naštěstí ale roste.

okáč písečný

Okáč písečný je drobný motýl vázaný na písčiny bez stromů a  s nezapojenou vegetací. V Česku vyhynul - poslední lokalitou druhu v ČR bylo cvičiště Pánov, kde byl naposledy zaznamenán v roce 1995. Hřebíčkem do jeho rakve bylo zarůstání a zalesňování vátých písků borovicí. Stále se ale vyskytuje nedaleko za hranicemi - na slovenském Záhoří, což je aktivní vojenský prostor.

skřivan lesní

O skřivanovi lesním spousta lidí tvrdí, že je lepším zpěvákem než slavík. Dokonce vyhrál v anketě Českého rozhlasu. Hnízdí především v borových lesích na píscích, vřesovištích a starých sadech.  Je u nás chráněný jakožto silně ohrožený druh.

paličkovec šedavý

Paličkovec šedavý je takový pionýr z divokého západu - jako jedna z prvních trav začíná růst na holých písčinách. Patří mezi druhy, které jsou u nás potenciálně ohrožené, ale zatím to s populacemi nevypadá špatně.

jalovec obecný

Jalovec obecný je zásadním keřem pro lidstvo - používá se pro výrobu ginu i borovičky a dochucování mas, především zvěřiny. Roste v borových lesích, na pastvinách a stráních, nesnáší přílišné zastínění. Mnohdy poznáme staré, již nepoužívané pastviny právě podle toho, že se tam vyskytuje jalovec. Plodům se říká jalovičky a kromě jídelníčku člověka figurují i v jídelníčku ptáků. Proto se kdysi lovily kvíčaly především na podzim, kdy se hezky samy naložily.

divizna brunátná

Divizny bývají většinou žluté, ale v Česku se vyskytuje i jedna fialová - divizna brunátná. Roste na travnatých a skalnatých místech v teplých oblastech. Patří mezi ohrožené druhy a je chráněná zákonem.  

vstavač kukačka.JPG
vřes obecný.jpg
ťuhýk obecný.jpg
soumračník žlutokřídlý.jpg
smil písečný.jpg
skřivan lesní.jpg
přástevník kostivalový.jpg
prstnatec bezový.jpg
pěnice vlašská.jpg
paličkovec šedavý.JPG
pakudlanka jižní.jpg
okáč písečný.jpg
modrásek kozincový.jpg
majka obecná.jpg
kozinec rakouský.JPG
Koniklec_velkokvětý.JPG
kobylka révová.jpg
kavyl vláskový.jpg
jalovec.jpg
dudek.jpg
divizna brunátná.jpg