Facebook Twitter Instagram
 EN

Tanky odjely a step začala zarůstat, dnes cennému území pomáhají ovce


Blšanský chlum u Loun obývají vzácné stepní druhy živočichů i rostlin. Dříve pro ně příhodný typ krajiny pomáhala udržet vojenská technika. Když armáda odešla, bylo třeba vymyslet, čím činnost vojáků nahradit. Nyní step udržuje i stádo ovcí a koz.

Když před více než třiceti lety opustila Blšanský chlum armáda, lokalita začala divoce zarůstat. Byla přitom rájem vzácných druhů rostlin a živočichů, které se náhle ocitly v ohrožení. Díky ochráncům přírody se však v posledních letech toto místo proměnilo ve významnou přírodní památku.

Jedněmi obyvateli zhruba 18hektarové evropsky významné lokality s dominantním kopcem v podobě neovulkanického suku ve tvaru nesouměrného hříbku, kterému se mezi místními říká Psaňák, jsou ohrožení motýli soumračník žlutoskvrnný, přástevník mařinkový nebo vřetenuška pozdní.

V minulosti tanky a dnes ovce a kozy pomáhají udržet na Blšanském chlumu u Loun stepní ráz krajiny. Díky tomu se zde daří mnoha vzácným a ohroženým rostlinách i živočichům.Blšanský chlum u Loun obývají vzácné stepní druhy živočichů i rostlin. Dříve pro ně příhodný typ krajiny pomáhala udržet vojenská technika. Když armáda odešla, bylo třeba vymyslet, čím ji nahradit. Tamní step udržuje i stádo ovcí a koz.Vřetenuška pozdní na Blšanském chlumu u LounLedenec přímořský na Blšanském chlumu u Loun7 fotografií

„Na kopci se jim daří díky pastvě, která udržuje stepní trávníky řídké a prosluněné," uvedl Pavel Marhoul z organizace Beleco, jejíž odborníci lokalitu poprvé prozkoumali v roce 2008 a popsali tam vzácné druhy rostliny a živočichů.

„Rostlinstvo není tak bohaté jako v případě slavnějších kopců blízkého Lounského středohoří. Přesto i zde pár zajímavých druhů najdeme, třeba kozinec rakouský, ledenec přímořský, pcháč bělohlavý či strošek pomněnkový," doplnil Marhoul.

Poté, co území přestala brázdit těžká vojenská technika, rozrůstaly se tam křoviny a náletové stromy, jež vytlačovaly stepní a luční druhy rostlin a pro ně typický hmyz.

Zásadní proměna bývalého cvičiště začala před osmi lety, odkdy se provádí cílené sekání náletů a pravidelná pastva. V současné době tam probíhá pětiletý projekt z programu Life, který potrvá ještě do příštího roku.

„Od počátku jsme se zaměřili na dvě aktivity. V prvním kroku se snažíme odstranit co nejvíc dřevin hlavně na osluněných, jižně orientovaných částech Blšanského i Malého chlumu. Je to náročnější, než to na první pohled vypadá, protože nestačí dřeviny vykácet a odvézt, ale je nutné dlouhodobě odstraňovat i výmladky, které se objevují řadu let po vykácení a slábnou postupně," vypráví Marhoul.

„Následně je nezbytné zavést nějaký dlouhodobý systém péče, který dalšímu zarůstání zabrání. V době výcviku vojáků to zajišťovaly tanky a další vojenská technika. My jsme vsadili na pastvu ovcí a koz," pokračuje.

„Každý rok tak návštěvníci mohou na jaře a pak na podzim potkat stádo těchto zvířat pasoucí se na Blšanském chlumu. A dnes, po několika letech práce, jsou změny ve prospěch teplomilných květnatých trávníků na úkor hustých křovin jasně viditelné," raduje se Marhoul.

Další ohrožení je na obzoru, plánuje se tu výstavba

Zatímco však jedna lidská činnost přírodní památku chrání, další ji ohrožuje. V bezprostřední blízkosti se plánuje výstavba.

Před lety tam proběhlo zasíťování asi stovky stavebních parcel, kde v budoucnu mají vyrůst rodinné domy a infrastruktura.

„Zábor postihl i některé ze vzácných biotopů, které přímo navazovaly na přírodu v chráněném území. Zdejším zvířatům a rostlinám se tím zmenšil prostor k životu. Samozřejmě platí, že čím větší biotop, tím lepší jsou šance na přežití přítomných druhů," podotýká Marhoul.

Zájemci se teď mohou se zdejšími chráněnými živočichy i rostlinami a se způsoby jejich ochrany seznámit také při exkurzi, kterou organizace uspořádá přímo na místě ve čtvrtek 23. července od 17 hodin. Sraz je u obecního úřadu v Blšanech u Loun.

Miroslava Strnadová

 

17. 7. 2020

 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/blsansky-chlum-u-loun-priroda-armada-tanky-vojensky-prostor-ovce-kozy.A200717_559810_usti-zpravy_pakr

Výstupy z médií