Facebook Twitter Instagram
 EN

Výsledky

 

Managementová opatření již probíhají v tomto rozsahu:

 

  • Odstraňování pařezů Pánov: 1,5 ha
  • Skrývka Pánov: 1,5 ha
  • Pojezdy Pánov: 4 ha
  • Pojezdy Načeratický kopec: 5 ha
  • Likvidace křoví Načeratický kopec: 22 ha
  • Pastva Načeratický kopec: 18 ha
  • Pastva Blšany: 5,2 ha

 

 

Pánov - stanoviště:

 

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

6260* - Panonské písčité stepi (prioritní stanoviště)

 

Zahájili jsme obnovu otevřených trávníků písčin na 4 hektarech. V první fázi vegetační sukcese dojde k obnovení stanoviště 2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a  psinečkem (Agrostis). Typické druhy tohoto stanoviště mají pionýrskou životní strategii a na obnovovaných plochách se objevují nejdříve. Postupem času se bude stanoviště obohacovat o další pískomilné druhy rostlin až se zde vytvoří prioritní stanoviště 6260* - Panonské písčité stepi.

 

Načeratický kopec - stanoviště

 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

 

Zahájili jsme obnovu a zlepšení kvality a struktury stanoviště 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) na 22 ha a stanoviště 8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) na 1 ha.

 

Blšanský chlum - druhy

 

Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria* (prioritní druh)

 

Zahájili jsme proces zlepšení kvality biotopu pro přástevníka kostivalového (Euplagia auadripunctaria) na 5,2 ha.