Facebook Twitter Instagram
 EN

Načeratický kopec

Lokalizace

Opuštěné cvičiště se nachází asi dva kilometry jihovýchodně od Znojma na dominantní vyvýšené plošině, ohraničené na severní straně vrchem Šibeník (276 m n. m.) a na jižním okraji vrcholem Načeratického kopce (290 m n. m.). Jedná se o „ostrovní horu", která je pozůstatkem třetihorního zvětrávání žulového masívu.

 

Rozloha lokality činí 127 ha.

Vegetační pokryv

Území z větší části pokrývá mozaika suchých trávníků s křovinami. Na mnoha místech, především v částech v minulosti nejintenzivněji ovlivněných vojenskou technikou, jsou vytvořeny mělké rankerové půdy s obnaženým skalním podkladem. V těchto partiích roste unikátní vegetace acidofilních suchých trávníků, jež místy přecházejí až do úzkolistých stepních trávníků s kavyly. Stejně jako u mnoha jiných stepních lokalit, dochází ale i zde k postupné mezofilizaci porostů a šíření konkurenčně silných trav - ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Rozsáhlé části lokality jsou zarostlé akátem.

Vojenské využití lokality v minulosti, současný stav

Lokalita byla vojensky využívaná od 50. let minulého století, hlavním typem aktivit byly - až do opuštění lokality vojáky v 90. letech - pojezdy těžké vojenské techniky, především tanků.

Zákonná ochrana

Bývalé cvičiště je chráněné formou evropsky významné lokality a přírodní památky.