Facebook Twitter Instagram
 EN

Významné druhy

 

Předmětem ochrany EVL je stanoviště 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), a to v obou variantách: Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých - prioritní stanoviště i Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých. Varianta s význačným výskytem vstavačovitých je zastoupena plochou o rozloze přibližně 1,5 ha s bohatým výskytem orchidejí, především prstnatce bezového (Dactylorohiza sambucina) a vstavače kukačky (Orchis morio).

 

Tato vegetace se nachází ve východní části bývalé střelnice a bude celá zahrnuta do managementu navrhovaného předkládaným projektem. Na zbývající části plochy střelnice zařazené do projektu je vyvinuto stanoviště 6210 ve variantě bez významného výskytu vstavačovitých, avšak s velkým zastoupením ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podrobnější průzkumy konkrétních skupin živočichů byly provedeny především u motýlů s denní aktivitou, kterých zde bylo zaznamenáno 71 druhů, z nichž 19 je uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů. Mezi nimi jsou například kriticky ohrožené druhy jako hnědásek černýšový ( Melitaea aurelia) nebo vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), ohrožený hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) nebo zranitelný modrásek lesní (Cyaniris semiargus).

 

Síťokřídlé zastupuje pakudlanka jižní (Mantispa styriaca) na okraji areálu. Z rovnokřídlých se vzácně vyskytuje kobylka révová (Ephippiger ephippiger). Vzácný a skrytě žijící nosatec Pseudocleonus grammicus má rád narušované plochy s výskytem pupav. Narušovaná místa hostí i další významné druhy nosatců, jako jsou Mogulones austriacus nebo Ceutorhynchus pectoralis. Trávníky střelnice jsou též významným biotopem majky obecné (Meloe proscarabaeus). Co se týče obratlovců, Mašovická střelnice je nejdůležitější podyjskou lokalitou pěnice vlašské (Sylvia nisoria) v rámci ptačí oblasti Podyjí, kterým zde vyhovuje různorodá mozaika křovin a trávníků.