Facebook Twitter Instagram
 EN

Významné druhy

Bývalé cvičiště je velmi významným refugiem pro mnohé teplomilné druhy ohrožených druhů rostlin a živočichů, především bezobratlých. Obzvláště významné je zdejší společenstvo motýlů s výskytem kriticky ohrožených druhů soumračníka žlutoskvrnného (Thymelicus acteon), přástevníka mařinkového (Watsonarctia casta) a řady dalších druhů zařazených do Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR - např. soumračníka čárkovaného (Hesperia comma), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis), modráska východního (Pseudophilotes vicrama) a vřetenušky pozdní (Zygaena laeta). Vyskytuje se zde i přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), který je uveden v příloze II Směrnice o stanovištích a je předmětem ochrany EVL.

 

Také společenstvo brouků hostí mnoho ohrožených druhů včetně stepních reliktů nosatců Tychius tridentinus, Brachysomus setiger, Trachyphloeus spinosus, Centricnemus leucogrammus, Otiorhynchus velutinus, Trachyphloeus alternansTrachyphloeus spinimanus.

 

Z botanického pohledu se jedná o pestré území. Exponovaná stanoviště ve vrcholových částech obou kopců pokrývají typické skalní stepi s typickými druhy kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), seselem fenyklovým (Seseli hippomarathrum) a vlnicí chlupatou (Oxytropis pilosa). V nižších partiích převládají suché trávníky se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), které jsou na jižně orientovaných svazích vystřídány stepními loukami s kavylem vláskovitým (Stipa capillata), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica), kozincem rakouským (Astragalus austriacus), mateřídouškou panonskou (Thymus pannonicus) a dalšími druhy. V západní, rovinaté části s hlubšími půdami mají trávníky poněkud mezofilnější charakter s výrazným zastoupením dvouděložných, např. černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), silenka ušnice (Silene otites).