Facebook Twitter Instagram
 EN

Druhy

Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria


Prioritní druh: ANO

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Blšanský chlum

Další lokality s výskytem druhu: Pánov - je předmětem EVL Hodonínská doubrava, jíž je Pánov součástí. Na vlastním cvičišti má ale okrajový výskyt, typický je zde pro světlé doubravy.

Ekologické nároky:

Žije v mezofilnějších světlých lesích nižších a středních poloh, křovinatých lemech, lesních průsecích apod. s bohatým bylinným podrostem. V některých oblastech včetně Českého středohoří se přizpůsobil i xerotermním podmínkám. Dospělci létají v červenci a srpnu a jsou aktivní ve dne i během noci. S oblibou sají na květech nektarodárných rostlin (např. sadec konopáč, bodláky apod.). Housenky jsou polyfágní, žijí zejména na hluchavkách (Lamium), vrbovkách (Epilobium), pomněnkách (Myosotis), kostivalech (Symphitum), kopřivách (Urtica) apod. Vývoj larev trvá od srpna do června následujícího roku, přezimují housenky 3. instaru.

Velikost a stav populace v ČR:

Přástevník kostivalový je v České republice rozšířen v teplých oblastech Čech i Moravy. V Čechách se jedná především o oblast Českého středohoří a Českého krasu, které jsou jádrovými oblastmi zdejšího výskytu. Mimo to tento druh obsazuje kaňonovitá údolí dolních toků řek Vltavy, Berounky a Sázavy, izolovaná oblast výskytu se nachází v jižních Čechách v okolí Českého Krumlova. Na Moravě je přástevník rozšířen plošněji v nížinných oblastech jižní Moravy, odkud podél toku řeky Moravy, Bečvy a Odry vystupuje před střední Moravu až do Moravskoslezského kraje. Dále se vyskytuje na jihozápadní Moravě od Podyjí severovýchodním směrem po úpatí Českomoravské vysočiny a také v oblasti Bílých Karpat. Stav a trend populací jsou považovány za dobré a stabilní až mírně rostoucí. To se týká především jádrových oblastí výskytu druhu. V okrajových částech areálu v případě izolovaných lokalit mohou být populace ohroženy změnami ve struktuře a využívání biotopů.

 

Foto: Marek Vojtíšek, http://motyli.kolas.cz/

 

Druhy


Koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis


Prioritní druh: NE

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Havranické vřesoviště

Další lokality s výskytem druhu: Načeratický kopec

Ekologické nároky:

Koniklec velkokvětý je vytrvalá rostlina vyskytující se na suchých trávnících především na vápnitých půdách, může obsazovat ale i kyselé, případně i jiné (hadec) substráty. Typickými lokalitami jsou skalní stepi, lesostepi a další typy suchých trávníků s pastevní historií. Rostliny kvetou na přelomu března a dubna. Pro úspěšné klíčení semen potřebuje přítomnost nezarostlých plošek půdy.

Velikost a stav populace v ČR:

Je středoevropským endemitem. V ČR se nachází významná část populace koniklece. V ČR je rozšířen pouze na jižní a střední Moravě, v Čechách se nevyskytuje. V současnosti je evidováno přibližně 200 lokalit s celkovou odhadovanou populací sto tisíc jedinců.