Facebook Twitter Instagram
 EN

Pánov

Stepní trávníky na Pánově

Odbagrování zbytků po vykácených akátech vytvořilo na nejsušších 
místech Pánova pozoruhodnou mozaiku stepních trávníků se vzácnou 
kostřavou pochvatou Dominovou a holých písčin. Bude zajímavé sledovat, 
jaké druhy rostlin se budou do volných plošek šířit - zda spíše okolo 
rostoucí druhy zapojenějších stepí, nebo jednoleté druhy obsazující 
čerstvě narušené písky jako jsou bělolisty nebo jitrocel písečný. Jedná 
se také o velmi cenné stanoviště pro vzácné druhy hmyzu.

 

 

Pánov Pánov

Pánov - Aktuality

12