Facebook Twitter Instagram
 EN

Pánov

Podzim a zima na Pánově

Na podzim a v zimě pokračovalo na Pánově rozsáhlé odstraňování náletových dřevin. Byly odstraněny pařezy v severní části projektové lokality. Na místech s vytrhanými pařezy byla stržena svrchní živinami přesycená vrstva půdy a rostlinného opadu.

 

Na plochách stržených v předcházejících dvou zimách byly realizovány pojezdy vojenskou technikou v celkovém rozsahu více než 170 hodin. Jejich hlavním cílem bylo potlačení výmladků osik, které se zde po předchozím odstranění matečných stromů rozvinuly ve značném rozsahu.

 

Pokusně vyhloubená terénní deprese vytvořená na jaře loňského roku v centrální části projektové plochy se stala základem pro tůň zvodnělou i přes značné sucho v roce 2018 po celou dobu její existence. Tůň je po několika desetiletích první rozsáhlejší vodní plochou v území. Soustava mělkých jezírek se vzácnou mokřadní vegetací je z Pánova známa ještě z 80. let 20. století. 

 


Pánov - Aktuality

12