Facebook Twitter Instagram
 EN

Co se dělo na podzim na Načeratickém kopci?

Na lokalitě Načeratikého kopce proběhl poslední srpnový víkend již 4. ročník Dne otevřených stepí. Účast veřejnosti byla hojná, čemuž nahrávalo i příznivé počasí. Během akce byly účastníkům ukázány všechny hlavní způsoby péče o lokality - volná pastva ovcí a koz s ovčáckými psy, jízdy tanků a BVP a motokros. Pojezdy vojenskou technikou se podařilo opět realizovat velmi kvalitně a ve vybraných porostech suchých trávníků se tak vytvořil optimální podíl plošek s obnaženou půdou. Program pro nejmenší účastníky byl upraven a obohacen o další úkoly, aby se ani tradiční účastníci nenudili.

 

Na kopci pokračuje volná pastva ovcí a koz, která se i nadále soustředí kromě zachovalých stepí také na plochy s odstraněnými akáty a dalšími dřevinami. Celkově poměrně vlhký rok a z toho plynoucí značná produkce biomasy činil obnovní pastvu méně efektivní, a proto bude třeba na vybraných plochách zasáhnout proti invazním dřevinám také jinými prostředky.

 

S místním motokrosovým klubem a Jihomoravským krajem byl konzultován průběh trati plánovaného motokrosového závodu s cílem optimalizovat vliv této aktivity na biodiverzitu. Za účelem podchycení odpovědi vegetace na motokrosové disturbance bylo v budoucí trase závodu založeno několik trvalých monitorovacích ploch a proveden base-line sběr dat.

 

Ve dnech 2.-4. října úspěšně proběhla brigáda hnutí Brontosaurus, zaměřená na likvidaci dřevin ve vybraných nejcennějších porostech stepních trávníků. Spolek Beleco zajistil odbornou část programu v podobě exkurze po lokalitě s odborným výkladem o přírodě Načeratického kopce a principech realizovaného managementu.

 

Načeratický kopec Načeratický kopec Načeratický kopec

Načeratický kopec - Aktuality

12345