Facebook Twitter Instagram
 EN

Mašovická střelnice

Mašovice a Havraníky - jak jde koním pastva?

Na obou lokjalitách se pase už téměř na celé ploše, porost je spásán poměrně rychle a již získává na mnoha místech pastvinnou strukturu (střídání nízko vypasených míst a nedopasků, zejména křovinných).

 

 

 

Mašovická střelnice

Mašoviská střelnice - Aktuality