Facebook Twitter Instagram
 EN

Havranické vřesoviště

Novinky z Mašovic a Havraníků

 

Na Havraníkách se stále pase celé stádo divokých koní. Již jsou intenzivně vypa0ené plošky, ústup dřevin vlivem samotné pastvy není příliš intenzivní a bude třeba jej v budoucnu podpořit dalšími zásahy (v režii NP). Místy dochází k nežádoucí expanzi akátu. I zde se zřejmě negativně projevil vlhký a chladnější průběh léta, než bylo obvyklé v uplynulých letech.

V Mašovicích získávají některé porosty hezkou pastevní strukturu se střídáním nedopasků tvořených např. máčkou ladní, řepíkem a dalšími druhy, které koně opomíjejí.

 

 

Havranické vřesoviště Havranické vřesoviště

Havranické vřesoviště - Aktuality