Facebook Twitter Instagram
 EN

Havranické vřesoviště

Od 10. května se po Podyjí prohání 11 divokých koní

Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od včera zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním.

Hlavním účelem je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a  živočichů, které ke svému životu potřebují plochy s různorodou nelesní vegetací.

 

 

Havranické vřesoviště Havranické vřesoviště Havranické vřesoviště Havranické vřesoviště

Havranické vřesoviště - Aktuality