Facebook Twitter Instagram
 EN

Blšanský chlum

Co je nového na lokalitě Blšanského chlumu?

V obvyklém termínu proběhla ovčí pastva. V letošní sezóně se podařilo plochu vypást velmi kvalitně, porost získal požadovanou pastevní strukturu s hojným zastoupením nízko spasených plošek a obnažené půdy. Přesto stále dochází k nežádoucímu obrůstání vykácených dřevin, a to včetně invazních druhů. Na příští sezónu bude nezbytné naplánovat cílený zásah proti těmto druhům.

 

Přednáška pro veřejnost, plánovaná na podzimní termín, musela být z epidemiologických důvodů zrušena. Plánujeme proto konání jiné akce v náhradním termínu někdy v průběhu příštího roku.

 

 

Blšanský chlum