Facebook Twitter Instagram
 EN

Aktuality

Jak to vypadá po pojezdech tanků? Mrtvá krajina?

Nikoliv!

Že jsou pojezdy tankem vítaným pomocníkem při obnově zarostlých stepí, se můžete přesvědčit v jižní části Načeratického kopce. Na plochách po vykácených křovinách vznikají díky opakovaným pojezdům velmi zajímavé řídké trávníky, kde se míchají druhy stepní, luční a ruderální, k čemuž dříve docházelo například na intenzivně pasených stepních pastvinách v blízkosti obcí. Velmi hojná je zde třeba vzácná topolovka bledá.

 

 

Aktuality

Aktuality