Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Exkurze do krajiny na hranici Česka a Slovenska: Za kouzelnými loukami Bílých Karpat

Aktuality

Zveme vás na výpravu za Příběhy české přírody

 

Datum: sobota 16. května 2015


Zaměření exkurze: Vypravte se s námi do jedinečných květnatých luk. Karpatské louky v sobě skrývají bohatství velmi vzácných druhů rostlin, včetně orchidejí, které lákají mnoho druhů motýlů a jiných zástupců hmyzu. Poznáte přírodní bohatství míst, která patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy.

 

Typická bělokarpatská krajina se solitérními stromy, vzácné druhy rostlin, včetně orchidejí, vegetace teplomilných bělokarpatských luk, řada druhů motýlů a jiných zástupců hmyzu.

 

Akce je bezplatná.


Sraz: v 9:30 hod. na parkovišti pod hrází přehrady Lučina (osada Lučina, poblíž obcí Radějov a Tvarožná Lhota, 48°51'42.860"N 17°23'23.673"E)

 

Doprava: Na místo srazu je možno dojet automobilem. Spojení veřejnou dopravou: autobus z Veselí n. M. (odjezd 8:39 hod., přestup ve Strážnici n. M.) a Strážnice n. M. (odjezd 9:00 hod.), příjezd v 9:17 hod. Autobusy zpátky směr Veselí n. M. a Strážnice n. M. - odjezd 14:37 hod. nebo 18:37 hod.

 

Trasa: Lučina - po zelené značce přes NPR Čertoryje a Vojšické louky na Bílá studna-rozcestí, pak po hranici na vrch Kobyla a následně po červené turistické značce zpátky na Lučinu. Délka trasy 14 km, v případě zájmu lze zkrátit (10,5 km). Trasa vede středně náročným terénem.

 

Pro koho je akce určena: dospělé, trasu zvládnou i zdatnější děti.

 

Průvodci: zoologie - RNDr. Ondřej Konvička (Entomologický ústav AV ČR, bývalý zaměstnanec CHKO Bílé Karpaty), botanika - Mgr. Jiří Němec (biolog na volné noze, bývalý zaměstnanec CHKO Bílé Karpaty)

 

Doporučené vybavení: S sebou terénní obuv (louky bývají po ránu mokré) a terénní oblečení, jídlo, pití.

 

Možnost občerstvení: Drobné občerstvení je možno zakoupit pouze na začátku a konci trasy (Lučina).

 

Upozornění: Za deštivého počasí se exkurze nekoná.

 

Registrace a kontakt: Na exkurzi se přihlašujte na  eva.cepakova@beleco.cz a to nejpozději do 13. května 2015.  Doplňující informace lze získat na tel. 775 198 118 (Ondřej Konvička)

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. / Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway


Aktuality