Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Zcela nový projekt v TA ČR

Beleco se podílí na novém projektu s názvem: Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území.

 

Projekt byl úspěšný ve 3. soutěži programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR (Program na podporu aplikovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život).

Projekt je na tři roky, od začátku tohoto roku a má velmi ambiciózní cíle: na základě průzkumů, dílčích experimentů a biologických i socioekonomických analýz vytvořit nové metodické nástroje, které by státní správě umožnily efektivní péči o přírodní bohatství v opuštěných vojenských prostorech po celé ČR. Tento rok bude zahájen experiment sledující vliv managementu na skladbu společenstva bezobratlých v tůních - za tímto účelem se teď na pěti lokalitách hloubí po dvaceti malých tůních, které se budou po tři roky sledovat (část bude v ohradách s divokými koňmi, část bude vystavena offroadovému ježdění mimo rozmnožovací období živočichů, část bude ježděna nepřetržitě celý rok a část bude coby kontrola ponechaná bez managementu. Dále se letos budou dělat inventarizační průzkumy bezobratlých a rostlin. Poslední sledovanou skupinou jsou ptáci.

 

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Prostředí pro život.

#podporenoTACR #programPROSTREDiPROZIVOT