Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Exkurze do okolí Telče: Rozkvetlým krajem, který měnil Jakub Krčín

Aktuality

Zveme vás na výpravu za Příběhy české přírody.

Datum: sobota 9. května 2015

 

Zaměření exkurze: Co je v dnešní krajině opravdu „přírodní"? Při hledání odpovědi se několikrát zastavíme:

  •  v alejích, renesančních i nových
  • v lesích. Unikátní rašelinná březina, jediná v Česku, kvetoucí bučiny a olšiny, suťový les na kamenném moři i smrkové monokultury. Proč má les čtyři patra?
  • na lukách, protože pokvetou orchideje a nejen ony
  • u tekoucí vody. Jakub Krčín odvedl potok do jiného údolí, aby v Telči měli co pít. Jak se voda čistí a kde vzniká povodeň?
  • u rybníků a hned u několika, každý bude jiný. Proč je rybník Pařezitý?
  • s lidmi, kteří „dělají" krajinu. Kvetoucí vstavač bezový v tradičně udržovaném remízku, turisté, zemědělci
  • se včelami, protože zdravá a rozmanitá krajina oplývá medem a strdím
Trasa: Telč - Hostětice - Lhotka - Velký pařezitý rybník - Řásná - Vanov - Telč. Délka celé trasy je 17 km.

 

Exkurze je bezplatná.

 

Sraz: 10:00 hod., Telč, alej V Lipkách

 

Doprava:  autobusové i vlakové spojení z Jihlavy, Pelhřimova, přímá autobusová linka Praha - Dačice

 

Pro koho je exkurze určena: dospělí, rodiče s dětmi (pěšky jdoucí děti od 7 let, trasa je schůdná i sjízdná pro kočárek, invalidní vozík, děti na kole nebo odrážedlech)

 

Průvodci:

  • Ing. Čestmír Vitner, botanik - detailista. Mapoval na Vysočině přírodní biotopy evropské soustavy chráněných území Natura 2000, věnuje se praktické ochraně přírody. Květenu v místech, kam se vydáme, sleduje systematicky déle než dvacet let.
  • Ing. Jana Vitnerová, ekoložka a Čestmírova žena. Spolupracovala na naturovém mapování. Připomíná lidem, že zapomenuté a opomíjené souvislosti mezi detaily jsou důležité pro zdraví krajiny i člověka.

Doporučené vybavení: turistické boty a oblečení, pití, svačinu, případně oběd

 

Možnost občerstvení: Možnost občerstvení a oběda ve Lhotce nebo v Řásné.

 

Upozornění: Za deštivého počasí se exkurze nekoná.

 

Informace a registrace:  Doplňující informace a registrace na exkurzi do 5. května 2015 na jana.vitnerova@arnika.cz, tel.:  775 315 818 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. / Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway


Aktuality