Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Beleco získalo podporu projektu v dotačním titulu TAČR


Organizace Beleco společně s Ostravskou univerzitou Katedrou fyzické geografie ageoekologie získala podporu projektu v dotačním titulu TAČR Program ZETA. Projekt se bude zabývat inovací inkubačních schránek a vývojem metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů. Zájmovými druhy jsou rapidně oslabující populace pstruha obecného, lipana podhorní a populace lososa obecného, o jehož repatriaci je v ČR usilováno od roku 1998. Externími aplikačními partnery projektu Ministerstvo životního prostředí, Vojenské lesy a statky divize Lipník n. Bečvou, Český rybářský svaz ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, a dva správy dvou národních parků Krkonošského a Českého Švýcarska. Projekt bude probíhat dva roky od zahájení v červnu 2019.