Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Nový projekt Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

13.02 2018

  Beleco spolu s partnery zahajuje řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava. Projekt je financován...

Přečíst celé

Mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu

04.07 2017

V rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, na kterém se Beleco podílelo, byla vytvořena mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu. Dozvíte se zde spoustu informací o ...

Přečíst celé

Inkubace lososů

03.05 2017

V rámci ověření metody inkubace lososích jiker v přirozeném prostředí mateřekého toku v povodí Kamenice na území NP České Švýcarsko, se v letošním roce podařilo organizaci Beleco ve spolupráci se správou NP České Švýcarsko, odchovat s 99% úspěšností téměř 4.000 vitálních lososů.

Přečíst celé

Konference Říční krajina - předběžný program

20.04 2017

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody   Místo konání: Česká Zemědělská Univerzita Praha, Suchdol Čtvrtek 27.4. 10:00 - 10:15 Zahájení   10:15 - 10:40 Měkotová, J.; Poštulka, Z.; Pithart, D.: Vzpomínka na prof....

Přečíst celé

Konference Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

20.04 2017

Dne 26. dubna 2017 se v důstojném prostředí Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě uskuteční závěrečná konference projektu. Konference se koná pod záštitou premiéra...

Přečíst celé

Závěrečný seminář projektu Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě

14.04 2017

Budou prezentovány výsledky projektu, které vycházejí z aktuálního stavu migrační průchodnosti vodních toků ČR. Seminář bude zaměřen na: zhodnocení...

Přečíst celé