Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Spolupráce se školami

15.11 2022

Jak rozumí děti odborným tématům dospělých? Klimatická změna dopadne na generaci sedící  ve školních lavicích jako nechtěné dědictví, které nelze odmítnout. Že na každé desetině stupně záleží víme my dospělí a dozvídají se to i ti nejmenší. Fakta dětem sdělujeme neformální formou...

Přečíst celé

Jana Moravcová v roli hosta pořadu Souvislosti Plus Českého rozhlasu

10.11 2022

Klimatická změna, sucho, systematické odvodňování České republiky či zatím nevyužitá schopnost naší krajiny zadržovat vodu. To jsou některá z témat pořadu Souvislosti Plus Českého rozhlasu, ve...

Přečíst celé

Living landscape

01.10 2022

Organizace Beleco získala spolu s ČVUT - katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a katedrou geomatiky, VŠCHT - ústavem chemického inženýrství, Biologickým centrem Akademie věd ČR, SÚ v Opavě - fyzikálním ústavem a neziskovými organizacemi Machaon International a Živá voda, podporu pro...

Přečíst celé

Znovu objevujeme zaniklé vojenské prostory

02.09 2022

  Jedním z cílů našeho projektu TAČR "Vojenská cvičiště v proměnách času" je vytvořit kompletní databázi opuštěných vojenských prostorů a jejich přírodovědných hodnot v ČR, kterou bude využívat státní správa. Aby tato...

Přečíst celé

Konference ke Světovému dni rybí migrace 2022

28.04 2022

Oslavte s námi mezinárodní událost World Fish Migration Day 2022  účastí na konferenci. Světový den rybí migrace je letos stanoven na sobotu 21. 5., ale my se setkáme již ve středu 18. 5. 2022.    Konference...

Přečíst celé

Bioindikátory v akci

22.04 2022

Workshopy, přednášky a akce pro veřejnost v rámci projektu Bioindikátory v akci se rozjely naplno.    V Českém Švýcarsku proběhly přednášky spojené s vypouštěním lososů z inkubačních boxů do říček Bělá a Kamenice.   A v několika etapách  jsme vypustili, jako v...

Přečíst celé